အသိေပးေၾကာ္ျငာျခင္း

By: | Tags: | Comments: 0 | November 2nd, 2016

အိႏၵိယႏုိင္ငံ Fortis ေဆးရုံၾကီးႏွင့္ ဒကၡိဏဒီပါေဆးရဳုံၾကီးတုိ့ပူးေပါင္း၍ ဒီဇင္ဘာလ ပထမအပတ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္အထူးကုဆရာဝန္ၾကီး၊ႏွလုံးအထူးကုဆရာဝန္ၾကီး ၊အသည္းအထူးကုဆရာဝန္ၾကီး ၊ကင္ဆာေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ၾကီးတုိ့သည္ ဒကိၡဏဒီပါေဆးရုံၾကီးတြင္ လာေရာက္စစ္ေဆး၊ကုသေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ၾကိဳတင္စားရင္ေပးသြင္းႏုိင္ျပီျဖစ္ပါသည္………….
ဆက္သြယ္ရန္>>>အမွတ္(၄၂)၊ေျမနီလမ္း၊ကန္ဖ်ားရပ္၊ျမိတ္ျမိဳ ့။
ဖုန္း-(၀၅၉)၄၁၈၂၄၊၄၁၈၂၅၊၄၁၈၂၆၊၄၁၈၂၇

Leave a Reply