အသိေပးေၾကာ္ျငာျခင္း

By: | Tags: | Comments: 0 | September 23rd, 2016

အေမရိကန္၊ ထိုင္၀မ္၊ စကၤာပူႏိုင္ငံတို႔မွ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားဦးေဆာင္သည့္ BEST HEALTH MYANMAR CARDIOVASCULAR GROUP မွ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး ကို (27-9-2016) ရက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းသာ လာေရာက္စစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။heart-4-copy

Leave a Reply